automatisering

 

Advies, projectmanagement en analyse

Noordgrens adviseert bij het opstellen van uw automatiseringsplannen en uw  Programma van Eisen of data-analyse. Als u de ontwikkeling van uw automatisering uitbesteedt aan derden kan Noordgrens het project namens u begeleiden.

Maatwerk

Bij het ontwikkelen van nieuwe applicaties maakt Noordgrens gebruik van de modernste ontwikkelsoftware zoals HTML5, javascript, Visual basic.net en C# (C-Sharp). Met deze RAD-tools kan snel en kostenffectief nieuwe software ontwikkeld worden. Noordgrens heeft volledige applicaties ontwikkeld voor kostencalculaties, urenregistraties, facturatie, gegevensinventarisatie, crm, (mobiele) werkbonnen, projectplanning, taakbeheer en diverse websites.

Migratie van data

Noordgrens heeft ruime ervaring in het migreren van data. Hierbij kunt u denken aan het overzetten van data in Microsoft Access naar SQL-server of andere databasesystemen zoals Oracle of MySql.

Bij het in gebruik nemen van een nieuw facturatiepakket, crm-pakket of ander beheersysteem speelt vaak het probleem hoe de bestaande data mee te nemen naar het nieuwe softwaresysteem. U wilt natuurlijk zoveel mogelijk gegevens in het nieuwe systeem terugzien. Met behulp van onze datamigratiemodules kan Noordgrens deze taak efficient voor u verrichten. Tevens kan Noordgrens als uw vertegenwoordiger optreden bij de onderhandelingen met de leverancier van uw nieuwe softwarepakket

Koppelen van applicaties en data-uitwisseling
(Interfacing)

Applicaties worden vaak gekoppeld door middel van het uitwisselen van gegevens (data). Dit uitwisselen kan op diverse manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld met behulp van XML-bestanden, ODBC-koppelingen, vastgelegde Views en Stored procedures, tekst of CSV-bestanden, webservices of zelfs speciaal geschreven interfaces. Noordgrens adviseert en ontwikkelt eventueel de benodigde tools om de datauitwisseling te kunnen realiseren.

Rapportages

Zitten uw gegevens in een database en wilt u hier graag (management-) rapporten van hebben? Noordgrens ontwikkelt rapporten met Crystal reports (SAP business objects), SQL-Server reporting services en Microsoft-Access. De rapporten hebben de mogelijkheid de data te exporteren naar PDF-, Excel-, Html-, Word- en tekstbestanden en worden aangepast aan uw huisstijl.